Internationale school voor psychocurientie

Internationale school voor psychocurientie


In 1955 werd te Haarlem de Internationale Faculteit opgericht.

Zij werd opgericht als instelling voor hoger onderwijs, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, zoals vastgelegd in de wet op het hoger onderwijs. 

Het beginselprogramma van deze onderwijsinstelling luidde:
het door wetenschappelijke studie bevorderen van de humanitaire prudentie, als voorzichtig omgaan met het medemenselijke in al haar facetten.


De school voor psychocurientie gaat er ook heden ten dagen vanuit dat het mogelijk is dat deze prudentie gerealiseerd kan worden door een onbevangen toetsing van de menselijke bestaanservaring aan de wetenschappelijke feitenkennis van vandaag.

De internationale school voor psychocurientie werkt nauw samen met:

Nederland:    de Internationale Fakulteit Stern 28, Dokkum
                             prof. dr.dr. G. Snel

België:             Dr.Dr. A. Spijker, Bilzen

 Duitsland:    
vestigingen:  Prof. dr. W. Saaman, Winden

                             dr. R. Seel, Uberherrn.


Copyright  Internationale Faculteit