Psychocurientie

Na de oorlog ontwikkelde de klinisch psycholoog dr. Jac. van Essen een nieuwe praktijkrichting binnen de psychologie de zo geheten psychocurientie. 
Centraal in deze praktijkuitoefening staat de klacht-hapering theorie.  
De gedachte daarbij is dat de mens "uit" dat wat hem/haar dwarszit= de klacht, maar niet dat  waar ze echt-mee-zitten= de hapering.   
Zo staat dan ook in de psychocurientie de zielzorg centraal.  

De fundamentele gedachte daarbij is dat in de psychocurientie de "zielzorg" inzicht geeft aan de hapering om zo de klacht op te heffen of leefbaar te maken.  

Toegepaste curientologie maakt dat de mens "die "vastzit"in zijn/haar klacht de hapering onderkent en dat de "zielzorg" zo leidt tot een acceptatie van het eigen mens-zijn (zie verder www.psychocurientie.org).

Copyright  Internationale Faculteit