Zorgethiek - Curientieve Aforismen

Curientologie is zorgethiek, is "compassie", is doelgericht leren.

Blijvende educatie. 


Zorgethiek
= uitgaan van de volmenselijkheid in het bestaan;


Compassie
= saamhorigheid, weer een "wij-gevoel' dat de indivudialiteit niet uitsluit, maar wel naar elkaar toegericht is;


Doelgericht leren
= is een leertrajekt dat zowel uitgaat van het maatschappelijk belang- in al haar vormen- alsook van de individuele mogelijkheden van het individu welke op haar beurt weer maatschappelijk geintegreerd kunnen worden (almenselijkheid)

Blijvende educatie= onze maatschappij verandert zo snel dat bijblijven gewenst is. Dat geldt zowel voor het maatschappelijk bestel als voor het individu.

Veranderende mens= een mens die zich bewust aanpast in een wereld die verandert, omdat ook de veranderingen in de wereld de maatschappij doet veranderen.

Vernieuwende wereld= een wereld die verandert doordat de mens de vernieuwingen die door de wetenschap geïnitieerd worden opneemt in zijn/haar denk-en leefwereld, waardoor de mens en de wereld verandert.

Prospectieve sociologie= prospectief is vooruitzien. Prospectieve sociologie houdt zich bezig met de maatschappelijke werkelijkheid en die die daaruit voortvloeit zo te doordenken en vorm te geven dat zij leidt tot een meer leefbare en bewoonbare wereld en aarde.

Aarde= al het zijnde op deze aardkloot in haar wezensvormen.

Wereld= al wat op deze aarde aan artefakten geplaatst is - in welke vorm dan ook- om het wonen, werken en zijn op deze planeet mogelijk te maken.

De wereld is de gekonkretiseerde vorm van de aarde.

Almenselijkheid en volmenselijkheid= is de dragende kracht van de curientie filosofie.

Curientieve filosofie= houdt zich bezig met de fundamentele vraagstukken over: de aarde, de wereld.De vernieuwende wereld en de veranderende mens.

Curientieve filosofie= is die filosofie die zich bezighoudt met al het zijnde. Zij erkent het recht van al het leven.

 

Copyright  Internationale Faculteit